Support

In gebruik nemen van de tracker

Heeft u al in uw ongewenste mail gekeken? Hier komt de code vaak in terecht.

De code is slechts 120 seconden geldig na verzending. Probeer opnieuw een code te versturen en gebruik deze binnen 120 seconden.

Batterijniveau (Portable en Portable PRO)

Opmerking: Hou er rekening mee dat er op onze website een standbytijd vermeld wordt. Wanneer de tracker in beweging zal deze online komen en meer batterij gaan verbruiken.

Als u dit probleem kenbaar maakt aan onze helpdesk via support@onntrack.nl kunnen zij enkele instellingen voor u aanpassen waardoor de batterijduur verlengd wordt. Vermeld u hierbij gelijk het imei nummer!

Alarmeringen en pushberichten

Kijk allereerst of de tracker alle rechten heeft, ook om op de achtergrond te verversen en om pushberichten te versturen.

Verder kunnen anti-virus apps of een VPN ervoor zorgen dat de alarmeringen worden tegengehouden. Schakel deze uit of neem contact op met de support van de desbetreffende app om te kijken of de Onntrack app toegevoegd kan worden als uitzondering.

Opmerking: Er zit een verschil tussen het inschakelen van een alarm, en het instellen hoe en of u van dit alarm op de hoogte gesteld zou willen. Het inschakelen van een alarm vanuit de tracker doet u vanuit het ‘opdracht’ menu.

Of u van deze alarmering ook daadwerkelijk een pushbericht krijgt op uw smartphone, kunt u instellen via   PROFIEL>ALARM INSTELLINGEN. Hier kunt u met schuifknopjes aangeven of u van een alarmering ook een pushbericht wilt ontvangen.

Druk op het icoon in de app.

Staan de gewenste alarmen niet in het lijstje van alarmeringen? Dan staan deze nog niet ingeschakeld. Ga naar het  opdracht menu in uw app, en schakel het gewenste alarm in. Voor een bewegingsalarm gaat u naar ARM/DISARM en hiermee kiest u of het bewegingsalarm aan of uitgezet wordt.

Staan de alarmeringen die u had willen ontvangen wel in deze lijst maar heeft u geen pushbericht ontvangen? Ga dan naar PROFIEL>ALARM INSTELLINGEN en kijk of hier de gewenste alarmmeldingen aan staan.

Kijk allereerst of de tracker alle rechten heeft, ook om op de achtergrond te verversen en om pushberichten te versturen. Toegang tot bijvoorbeeld contacten en foto’s is ook nodig om optimaal te functioneren. Dergelijke toestemmingen worden gebruikt voor als u een schermprint wilt delen en

Ga naar het knopje PROFIEL> GEO ZONE en bekijk hier de instellingen.

Klik nu op  en kijk of er een vinkje staat bij ‘binnenkomen’ of ‘verlaten’